Doelstelling en Fundament

True Insight is een moderne natuurgeneeskundige Aanvullende / Complementaire Praktijk gericht op het helen en het begeleiden van mensen op hun levenspad. De manier van werken is Holistisch.

Op weg naar zelfverwezenlijking stuit ieder mens op ziekten en op vragen over het leven, onverwerkte emoties en misschien zelfs trauma’s. Door de pijn te helen en inzicht in ons ziektebeeld en ons levenspad te vergaren, kunnen we ervaren wat het betekent een ‘heel’ mens te zijn. En van daaruit te ervaren wat het betekent te leven in diepe verbondenheid met jezelf en met de mensen om je heen.

Het fundament van True Insight zijn de 5 natuurgericht principes. Bij een holistische manier van werken houd je rekening met al deze principes en benader je de mens als geheel en niet slechts in mechanische delen.

Wat is nu werkelijk de oorzaak van ziekte en/of het onwel bevinden? En wat is er uiteindelijk essentieel nodig voor een definitief helingsproces?
Om een adequaat antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de kracht en de werking van enkele natuurwetten te kennen. Afhankelijk van de klacht wordt er bepaald welke van de wetmatigheden prioriteit krijgen en wordt de route naar ‘gezond worden’ uitgestippeld met oog op al deze natuurwetten.

De 5 Natuurgericht principes:

1. Basis van leven is ENERGIE. Er wordt gewerkt in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

2. De behandelingen hebben als doel het herstellen van de prikkeloverdracht via de interne fysieke en/of geestelijke communicatie systemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies.

3) De behandeling is eveneens gericht op drainage, om toxische belastingen zowel in geestelijke en/of stoffelijke vorm te verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks stoffelijk en geestelijk verontreinigen. Het gevolg is dat er veel Energie nodig is om deze negatieve belasting te bewaken. Via deze belasting van toxiciteit stagneert voorgenoemde Communicatie en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven.

4) Holistische therapeuten hebben zich bekwaamd in goede voeding. Belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier gelijk aan staat. Een essentieel onderwerp om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.

5) De natuurgerichte psyche van de mens en het onbewust ziekmakende levenspatroon hebben tijdens holistische behandelingen de aandacht.

Deze holistische aanpak verschaft een kader waarbinnen gewerkt kan worden met verschillende technieken of methodieken, al naar gelang de behoefte en de wens van de cliënt .