De innerlijke diamant onthult

Artikel voor ‘O’ Magazine – Jan/Feb nummer (2003) – ‘Love Your Body’ – South Africa. Bijdrage van Sharon Johnson van het kantoor van de Journey, Zuid Afrika. Vertaling: H. Houkes.

Mind-body healer Brandon Bays gelooft -zoals ze in haar internationale bestsellerboek beschrijft- dat we allemaal op de wereld komen als een ongerepte, zuivere, ongeslepen diamant, maar dat door het oplopen van pijn in het leven onze oorspronkelijke schittering verborgen raakt en dat we naar buiten toe een kunstmatig vernislaagje laten zien. In haar workshops helpt Brandon je om achter de lagen vernis een glimp op te vangen van de stralende schittering diep van binnen.

Het werd stil in de ruimte toen Esther Samuels (43) opstond en de microfoon nam ten overstaan van een groep van 100 mensen. Ze voelde zich verlegen en wat nerveus, maar ze trok toch de stoute schoenen aan. Een dag eerder had Esther zich hulpeloos en verward gevoeld. Als communicatiemanager op het Provincial Commissioners Office bij de reclassering in Edgemead, Cape Town, was ze aan het eind van haar Latijn. Sinds 1999 had ze last gehad van een depressie en ze voelde zich ontevreden over haar werk, haar leven en zichzelf. In feite, zo was haar verteld, was haar trots het enige dat haar had weerhouden om arbeidsongeschikt verklaard te worden. Haar ogen glansden toen ze met heldere stem haar verhaal deed. “Vanmorgen stond ik om 5 uur op en ik hoorde de vogels zingen. Ik wandelde naar buiten en voelde de zon op mijn huid. Ik deed mijn kleren uit, zonder me er om te bekommeren wie me zou zien en ik voelde de warmte in mijn lichaam trekken. Ik ging naar de spiegel en staarde naar mijn lichaam; het was prachtig ondanks de hobbels en bobbels op de verkeerde plaatsen. Ik gleed weer tussen de lakens en voelde mijn naakte lichaam tegen de koele, katoenen lakens”.
Wat had een dergelijk opmerkelijke verandering in Esther tot stand gebracht in 24 uur? Wat had haar wanhoop en haat in vreugde, vrede en geluk verandert?

Esther had een verhaal in haar plaatselijke krant gezien over een heling workshop waarin hulp werd geboden aan slachtoffers van trauma en mishandeling. Ze had geen geld om er aan deel te nemen, belde de reserveringslijn en, geraakt door haar benarde toestand, hadden de organisatoren haar een gratis deelname aangeboden. Ze was één van de vele deelnemers van de Journey video workshop geleid door Jayshree Mannie, Zuid-Afrikaans ambassadeur voor Brandon Bays. De organisatie heeft een breed programma in het land om hulp te bieden aan ziekenhuizen, gevangenissen, opvangtehuizen en centra voor slachtoffers van verkrachting, trauma en verslaving. Esther had tijdens de workshop geleerd hoe toegang kan worden verkregen tot diepe emoties die in het verleden begraven zijn, deze trauma’s onder ogen te zien, oude onrechtvaardigheid te vergeven en weer verder te gaan met haar leven. Ze had een eigen innerlijke helende reis gemaakt en binnen één dag waren de resultaten fenomenaal.
Er vloeiden vele tranen in de groep van organisatoren en deelnemers. Iemand was hersteld van jaren lijden als gevolg van seksuele mishandeling in haar jeugd. Een mooie, jonge moeder had geleerd om met het verlies om te gaan van haar 15-jarige dochter aan SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en een alcoholist had die dag niet zijn dagelijkse fles brandewijn genomen; hij was van plan nu te stoppen met het roken van 60 sigaretten per dag.

Medisch onderzoek bewijst het krachtige effect dat emoties op ons lichaam kunnen hebben. In haar boek ‘Molecules of Emotions’ verklaart dr. Candace Pert: ‘Emotiemoleculen bepalen alle systemen in ons lichaam en… dit communicatiesysteem is zichtbaar een demonstratie van de intelligentie van lichaam en geest – een intelligentie die wijs genoeg is om welzijn te zoeken en die ons in potentie gezond kan houden en ziektevrij kan zijn zonder hulp van de moderne, technisch hoogstaande medische interventies waar we nu afhankelijk van zijn en op vertrouwen’.
Al het helingswerk van Brandon Bays is gebaseerd op een rode draad: ‘Na jaren werken in het mind-body helingswerk geloof ik dat alles gebeurt met een doel en met een reden. Zodra je leert wat de ziekte je te leren heeft en je eindelijk de emotionele zaken die in de cellen opgeslagen zijn kunt loslaten, dan en alleen dán, kan echte heling beginnen op alle niveaus: emotioneel, spiritueel en fysiek’. Hersteld zijnde van een tumor ter grootte van een voetbal in slechts 6 ½ week, zonder medicatie of operatie, reist Brandon Bays nu de hele wereld rond om anderen te helpen zichzelf te helen.