EMDR – Holistische EMDR

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing) is een zeer eenvoudige behandelmethode om nare eenmalige ervaringen te verwerken. Denk daarbij aan een schokkende of eenzame ervaring uit het verleden die in het heden in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen.
EMDR ontsluit in feite een bevriezing tussen verstand en gevoel in de hersenen, die ontstond op het moment dat een te schokkende gebeurtenis zowel het verstand als het hart deed stilstaan. Zelfs wetenschappers zijn er nog niet achter hoe het mogelijk is dat deze eenvoudige techniek dit kan bereiken, maar de ervaringen zijn dermate goed, dat psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners de EMDR-techniek standaard toepassen vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.
Met een enkele EMDR-sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten of een continue psychische druk blijft geven, zoals eenmalige incest, mishandeling, een overval, een tragisch ongeval, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een familielid.

 

Hoe verloopt een EMDR sessie?

De EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. De exacte tijdsduur is niet van te voren te bepalen, dat is afhankelijk van de individuele situatie van de client en van het trauma.
De therapeut zal de cliënt laten terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen. De cliënt is de kapitein die aangeeft wat wel en niet goed voelt.

 

Holistische EMDR

Gebleken is dat meer zorg nodig is dan in de gangbare EMDR-sessies wordt gegeven. Het gaat dan met name om zorg ten aanzien van het stabiliseren van de energetische lichaamsfuncties en de energetische lagen tijdens en na de sessie. Er vinden namelijk ware aardverschuivingen plaats in de psyche, en in de omzetting van de herseninformatie. Als vast onderdeel van de sessie zal dan ook regelmatig een nabehandeling plaatsvinden om de cliënt meer stabiliteit te geven. Tijdens de sessie kunnen extra behandelingen toegepast worden om de confrontatie met het trauma te verlichten. De therapeut heeft een testmethode om ook tijdens de sessie precies die lagen van het bewustzijn te ontladen van spanning, zodat de sessie voorspoedig en rustig kan verlopen.

Mogelijke nabehandelingen zijn oa:
– Reconnective Healing
– Helende Reis werk
– Reiki
– Chakra Healing

Mail naar marion.gulpers@trueinsight.nl voor het maken van een afspraak