Universele Visie

Aan de visie van True Insight ligt de Universele Visie ten grondslag. De Universele Visie volgt de wetten van het Universum. De Universele Wetten of universele patronen beschrijven de fundamentele beginselen die het functioneren van de Aarde en het Universum regeren. De Wetten vertellen ons dat mensen co-creëren met God of het goddelijke, de goddelijke Universele energie, met behulp van hun denken en hun voelen, hun hele zijn. Ze vertellen dat energie, trilling, licht en beweging het heelal vormen. Ze vertellen dat patronen van overeenkomst of samenhang deel uitmaken van onze fysieke en spirituele werelden, en dat er een gevolg of effect kleeft aan alles wat we doen. Deze beginselen helpen ons begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren.

De Grote Wetten van het Universum zijn als volgt:

  1. Alles is energie
  2. Elk fenomeen is de verzameling van alle energieën
  3. Alles is steeds in verandering – evolutie
  4. Deze veranderingsprocessen verlopen via de wetten van polariteit: yin en yang
  5. De evolutie verloopt geordend volgens de universele wetten
  6. Groeiprocessen verlopen in voortdurend herhalende cycli
  7. De microkosmos is gelijk aan de macrokosmos
  8. De ontwikkeling kan alleen plaatsvinden dankzij impulsen van buiten of van binnen
  9. Deze impulsen (spiegels, signalen, boodschappen o.a. in de vorm van gebeurtenissen en personen) zijn specifiek voor de plaats in de evolutie
  10. Deze impulsen zijn voorbestemd en geven aanleiding tot een uniek levensplan