Burn-out

True Insight Multidisciplinair Burn-out Traject

Vanuit de Holistische visie en het daar bij horende brede opleiding- en ervaringsniveau van de therapeut Marion Gulpers, is er het True Insight Multidisciplinair Burn-out Traject ontwikkeld, mede gestoeld op de 5 Natuurgerichte Principes. Voor meer informatie over deze manier van werken, klik hier.

Binnen dit multidisciplinaire traject werken we op meerdere sporen tegelijk:

Psyche Begeleiding van het functioneren van het mentale en het emotionele veld en de interacties. Indien er sprake is van trauma, dan wordt dat behandeld. Ongezonde structuren en gewoontes worden onder begeleiding omgezet en getransformeerd tot een ondersteunend en gezond functioneren. Ook is er aandacht voor het ontwikkeling van mentale en emotionele vaardigheden om in de toekomst instaat te zijn makkelijker om te gaan met de eigen gevoels- en gedachtewereld: zelfhulpmethodes aanleren vormt onderdeel van het traject, uiteraard aangepast aan de persoonlijke wensen en reeds beschikbare vaardigheden. Door het brede opleidingsniveau en de jarenlange ervaring van de therapeut, is het mogelijk om een geheel op de individuele persoon en op de eigen unieke problematiek afgestemde werkmethodiek in te zetten.

Fysieke lichaam Het in balans brengen van de energie huishouding; zorgen voor de juiste grondstoffen in de juiste verhoudingen; het optimaliseren van de orgaanstructuren die betrokken zijn bij de energiehuishouding en het optimaliseren van de opname van de grondstoffen uit de voeding. Middels een Integrale Health Check wordt de status in kaart gebracht en onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn.

Energetisch lichaam Indien er ook sprake is van energetische blokkades, worden deze tijdens het traject mede aangepakt. Daarvoor kunnen verschillende methodieken ingezet worden, indien relevant en naar wens. Er kan gebruik gemaakt worden van PEMF – Bemer Therapie, Healing, etc.

Voeding en leefstijl – Een onderdeel van het advies en de begeleiding. Gezonde voeding en leefstijl zijn de basis voor een gezond lijf en een gezonde psyche. Het moet de grondstoffen leveren en energie opleveren voor het lichaam en voor de geest. Indien er ruimte voor verbetering is, gaan we samen aan de slag met de voeding en de leefstijl.

Beweging – Indien er sprake is van een onbalans tussen inspanning en ontspanning, kan er naar wens samen een bewegingsplan opgesteld worden, afgestemd op de mogelijkheden van dat moment en gericht op verbetering en ontwikkeling.

 

Wanneer is er sprake van een burn-out ?

Niet iedereen weet wat een burn-out inhoudt. Het is niet zomaar een overspannenheid of chronische vermoeidheid. Ook hoeft er helemaal geen sprake te zijn van depressieve klachten. Er zijn enkele kenmerken die als geheel het beeld van Burn-out vormen:

  • De klachten zijn er al zeker 6 maanden.
  • Men heeft concentratie stoornissen en/of geheugenproblemen
  • Vermoeidheid en verminderde belastbaarheid, vaak geestelijk en lichamelijk
  • Medisch lijkt er geen verklaring te vinden
  • Er is minimaal sprake van één lichamelijke klacht zoals duizeligheid of licht in het hoofd, buikklachten, hoofdpijn, zware benen, tintelingen, nek- en of rugpijn
  • Er is sprake van beperkingen in het professionele leven maar ook in het sociale leven.
  • Er zijn drie of meer factoren die een rol kunnen spelen: het werk en spanningen/veranderingen op het werk, de persoonlijkheid van de cliënt, factoren in de privé-situatie, het omgaan met de fysieke klachten.

Bij het traject is er sprake van een mate van nazorg, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt.

 

Tarieven

Bij betaling vooraf zijn er 3 aanbiedingen voor dit True Insight Multidisciplinair Burn-out Traject:

Mild: Traject van 12 uur –  normaal  €  950,=                             kortingstarief  €   760,=

Doortastend:  Traject van 18 uur – normaal  €  1.440,=           kortingstarief  €  1.134,=

Intensief:  Traject van 22 uur – normaal  €  1.760,=                 kortingstarief   €  1.320,=

 

Informeer bij uw werkgever of hij dit traject wil (mede)financieren.
Voor vragen: mail naar marion.gulpers@trueinsight.nl met uw vragen en contactgegevens