Wetenschappelijk Onderzoek: Succesvol genezen en Celherinnering Theorie

(samengevat door Maarten van Steenis)

Dr Deepak Chopra heeft onderzoek gedaan naar patiënten die succesvol genazen van zeer ernstige ziektes. Hij vond in deze groep twee karakteristieken die zij gemeen hadden:

1. Zij kregen toegang tot een zijnstoestand voorbij het verstand, wat genezing stimuleerde.
2. Zij lieten herinneringen los die op celniveau opgeslagen waren.

Alle cellen in het lichaam regenereren met verschillende snelheid. Regenereren betekend dat de cellen delen, de oude cel sterft af en wordt vervangen door de nieuwe cel. De cellen van de oogbol regenereren in 48 uur, daarom kan je na een oogoperatie vaak binnen 48 uur weer zien. De cellen van de lever regenereren in 6 weken, de huidcellen in 3 tot 8 weken.

Dr Deepak Chopra vroeg zich af hoe het mogelijk is dat een zieke lever na 6 weken nog steeds ziek kan zijn terwijl alle cellen vernieuwd zijn. Hij postuleerde de theorie dat herinneringen letterlijk in de cel opgeslagen kunnen worden en de oorzaak kunnen zijn van degeneratieve ziektepatronen én deze patronen doorgeven aan de volgende cel-generatie. Hierdoor start de nieuwe cel-generatie met het degeneratieve ziektepatroon.

 

Celherinnering

Dr Candace Pert heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het effect van onze emoties op ons lichaam op celniveau. Voor dit onderzoek is zij genomineerd voor de Nobelprijs. In haar boek ‘Molecules of Emotion’ beschrijft zij hoe niet opgelost trauma en negatieve emoties fysiek worden opgeslagen op celniveau in de vorm van eiwitstructuren. Deze eiwitstructuren blokkeren bepaalde cel-receptoren in de celmembraan waardoor de communicatie met andere cellen verminderd en ook de celstofwisseling negatief beïnvloed wordt. Deze verminderde communicatie en celstofwisseling wordt doorgegeven aan de volgende cel-generatie.
Door de opgeslagen herinneringen worden de cellen als het ware op de ‘niet actief’ stand gezet. Na verloop van tijd, vaak jaren nadat de stressvolle gebeurtenis plaats vond, merk je dit in de vorm van emotionele en fysieke ziektes.

Emoties en body-mind

Dr. Candace Pert heeft vastgesteld dat het denken, het verstand (mind) niet is beperkt tot ons hoofd maar dat mind een constante stroom van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. In het hart zijn zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten net zoals de hersenen dat doen. Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Het lichaam is het verstand (mind) en verstand, denken is het lichaam.

Dr. Candace Pert vat dit samen in: Your body is your subconscious mind: je lichaam is je onderbewuste denken.

Een groep zeer kleine eiwitten, neuropeptiden, zijn de boodschappers die onze emoties overbrengen. Neuropeptiden worden in het gehele lichaam aangetroffen, vooral in het zenuwstelsel, bereiken alle cellen en functioneren als één lichaam omvattend netwerk. Emoties beïnvloeden het hele lichaam-verstand systeem (body-mind). Alle delen van het lichaam-verstand staan in verbinding met elkaar en communiceren met elkaar.

Emoties en DNA

De Amerikaanse genetica Dr Barbara McClintock heeft vastgesteld dat ernstige schokken, zoals zeer negatieve emoties en milieu stress, het effect hebben dat het menselijke genoom, de drager van onze erfelijke informatie, het DNA, zich anders rangschikt met als gevolg dat het minder effectief werkt. In 2004 heeft de Nationale Academy voor Wetenschap in de USA geconcludeerd dat ernstige stress (emotioneel, fysiek, milieu) de DNA segmenten zodanig aantast dat deze vervormen en niet meer effectief kunnen werken.

Dr Kazuo Murakami die het menselijk genoom in 1983 decodeerde, stelt dat ons DNA continu veranderd en niet volledig gefixeerd is zoals eerst werd gedacht. Hij concludeert met name dat we ons DNA kunnen veranderen door onze emoties te veranderen.

Dr Bruce Lipton, voormalig professor aan de Mediche faculteit van de Universiteit van Wisconsin en wetenschappelijk onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine spreekt van een nieuwe biologie die aantoont dat het klassieke genetische model waarin DNA onveranderlijk is, volledig achterhaald is. Hij concludeert dat DNA zich aanpast en dat we een keuze hebben om ons DNA te veranderen en te verbeteren.

Het Institute of Heart Math in Californië, USA, heeft het effect van sterke emoties op DNA onderzocht. In een proef hielden 28 proefpersonen een reageerbuis met menselijk DNA vast in hun handen. Het DNA was verkregen van placenta’s van natuurlijke pasgeborenen. In de reageerbuis werd precies gemeten hoe het DNA zich gedroeg. De proefpersonen kregen zeer schokkende videobeelden te zien die sterke negatieve emoties in hun opriepen. Uit de metingen bleek dat de DNA strengen zich sterk verkorten en oprolden waardoor veel van de DNA codes gedeactiveerd werden. Vervolgens kregen de proefpersonen videobeelden te zien die emoties als liefde, waardering en dankbaarheid in hun opriepen. De DNA strengen rolden zich weer uit en werden weer langer. De eerst gedeactiveerde DNA codes werden weer geactiveerd.

Emoties beïnvloeden ons DNA direct, positief en negatief, afhankelijk van de emotie. Als we onze emoties veranderen, veranderen we ons DNA.
Omdat onze emoties het lichaam-verstand (body-mind) direct beïnvloeden heeft het onderdrukken of extreem uiten van emoties een negatief effect op ons lichaam. Als we emoties onderdrukken, wegslikken, negeren of juist onze controle helemaal verliezen dan heeft dit een direct negatief effect op ons DNA. Delen van het DNA zijn niet meer beschikbaar voor de regulatie van de levensprocessen. Dit effect is vergelijkbaar met een mutatie, waarbij een deel van het DNA niet meer beschikbaar is of verkeerde informatie geeft. Mutaties veroorzaken fysieke en emotionele aandoeningen en ziektes.

Gedachten

Dr Masaru Emoto heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de structuur van water. Om de kwaliteit van water te vergelijken en te meten heeft hij een systeem ontwikkeld waarbij water wordt afgekoeld totdat zich zeer kleine ijskristallen vormen. De kleine ijskristallen worden gefotografeerd en vergeleken. Uit zijn onderzoek blijkt dat schoon, puur water symmetrische en zeer complexe ijskristallen vormt en dat vervuild water ernstig verstoorde asymmetrische niet complexe ijskristallen vormt.

Dr Masuro Emoto heeft later in zijn onderzoek het effect van gedachten, intenties en geschreven tekst op de ijskristalvorming in water zeer uitgebreid onderzocht. Bij de proeven werd hetzelfde water gebruikt. Proefpersonen richtten hun aandacht op proef-flessen met water die ze vast hielden en later op flessen die een eind van hun vandaan stonden. De proefpersonen zonden of positieve gedachtes, of negatieve gedachtes, of positieve intenties, of negatieve intenties naar verschillende proef-flessen. De resultaten waren schokkend. De proef-flessen die positieve gedachten of intenties hadden ontvangen gaven prachtige ijskristallen vergelijkbaar met de beste waterkwaliteit. De proef-flessen die negatieve gedachten of intenties hadden ontvangen gaven zwaar verstoorde ijskristallen vergelijkbaar met ernstig vervuild water. Vervolgens werd dezelfde proef herhaald maar nu met de intentie op een stuk papier geschreven dat op de buitenkant van de proef-flessen werd geplakt. Het resultaat was hetzelfde.

Bij vervolgonderzoek op het Institute of Heart Math in Californië, USA, werden de reageerbuizen met menselijk DNA op een afstand geplaatst en richtten de proefpersonen hun emoties via hun gedachten op de reageerbuizen met DNA. De afstand tussen de proefpersonen en de reageerbuizen werd in een aantal identieke experimenten uitgebreid tot 80 kilometer. De via gedachten uitgezonden emoties van de proefpersonen hadden een identiek effect op het DNA ongeacht de afstand. Negatieve gedachten emoties lieten het DNA verkorten en deactiveren, positieve gedachten emoties lieten het DNA ontspannen, weer uitrollen en activeren. Dit effect was onafhankelijk van de afstand.

Overtuigingen

Overtuigingen zijn een gedachten patroon wat wij geloven, over ons zelf of over anderen. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat emoties, gedachten en intenties een sterk effect op ons hebben, op DNA niveau, op lichaam-verstand niveau.
Als we ons realiseren dat wij voor meer dan 70% uit water bestaan en dat onze cellen nog meer water bevatten dan kun je je afvragen wat het effect van onze gedachten, emoties en overtuigingen is op het DNA en het water waar wij grotendeels uit bestaan. En wat het effect is van onze gedachten, emoties en overtuigingen op het DNA en het water waar de mensen om ons heen grotendeels uit bestaan. Iets om even over na te denken.

Samenvatting

Negatieve (onderdrukte) emoties, gedachtes en overtuigingen beïnvloeden ons body-mind direct. Op celniveau sluiten celreceptoren en vermindert de celcommunicatie en celstofwisseling. Het DNA verkort en de genetische codes worden afgesloten. Dit negatieve proces is omkeerbaar.

 

De Helende Reis

Het goede nieuws is dat celblokkades en DNA ook weer hersteld kunnen worden. Als de negatieve celherinneringen, de opgeslagen negatieve emoties alsnog vrij komen dan herstelt de cel en het DNA zich weer. De Helende Reis is hier het perfecte gereedschap voor.
Negatieve overtuigingen hebben altijd een link met gebeurtenissen uit ons verleden en zijn opgeslagen in ons celgeheugen. Met De Helende Reis kan je dit uitwerken en oplossen.

Emoties beïnvloeden ons DNA, als we onze emoties veranderen dan veranderen we ons DNA;
Emoties beïnvloeden onze cellen, als we onze emoties veranderen dan veranderen we onze cellen;
Gedachten beïnvloeden ons DNA, als we onze gedachten veranderen dan veranderen we ons DNA;
Gedachten beïnvloeden onze cellen, onze gedachten in essentie veranderen is onze cellen veranderen;
Onze cellen en DNA beïnvloeden onze gezondheid, veranderingen in je emoties, je gedachten en je overtuigingen geeft automatisch verandering in je gezondheid.