Reiki

Reiki is een Japans woord voor de “universele levensenergie”, de goddelijke kracht die ons doet leven. Reiki is noch positief, noch negatief. Ze vertegenwoordigt de hoogste de mens ter beschikking staande vibratie van levensenergie. Deze vibratie bezit een goddelijke kwaliteit en sluit dientengevolge niets uit. Ze brengt ons in contact met de levensimpulsen van de wereld, brengt ons dus “een-zijn”. Alle menselijke problemen en gezondheidsstoornissen vloeien in laatste instantie voort uit de illusie van het “gescheiden-zijn” van de wereld.

 

Werken met Reiki

Voor het werken met Reiki geldt de basisregel dat de ontvanger van de Reiki-kracht op onbewust niveau zelf beslist of en zo ja, hoeveel energie hij zou willen opnemen. De kracht wordt dus niet het lichaam ingeperst, maar door de ontvanger zelf naar “binnengetrokken”. Dus de ontvanger kiest ervoor of hij wel of niet in resonantie gaat met Reiki. In haar werkzaamheid houdt Reiki vervolgens rekening met de individuele behoeften van de betrokkene. De universele levenskracht laat ons onze persoonlijke vrijheid om ons er voor af te schermen wanneer we dat willen en ondersteunt ons openstellen en onze ontwikkeling wanneer we daarvoor kiezen.

Reiki helpt ons om iedere cel in ons lichaam op de meest optimale en natuurlijke manier van zijn te laten functioneren. Het brengt ons eveneens op zielsniveau in een optimale en meest natuurlijke staat van Zijn.

 

Mail naar marion.gulpers@trueinsight.nl voor het maken van een afspraak