Erkenning – Beroepsvereniging

De Praktijk True Insight wordt officieel erkend door de volgende partijen:

BATC
De BATC is een meervoudige beroepsorganisatie  die de belangen van zowel artsen als therapeuten behartigt, welke op hun vakgebied als natuurgeneeskundig therapeut meervoudige disciplines hanteren: er wordt gewerkt vanuit de 5 Natuurgerichte Principes. Klik hier voor meer informatie.
Cliënten van Praktijken die zijn aangesloten bij de BATC krijgen de consulten vergoed door de meeste zorgverzekeraars, onder het aanvullende pakket, vallende onder vergoedingen alternatieve geneeskunde. Hiervoor geldt geen eigen risico maar wel een maximale vergoeding per dag. Zie www.batc.nl voor meer informatie hierover.

NVJT
De NVJT is de Nederlandse Vereniging voor Journeytherapeuten (Helende Reis Therapie). Zie www.nvjt.nl voor meer informatie.

The Journey
Het officiële opleidings centrum voor Helende Reis Therapie van Brandon Bays. Zie www.thejourney.com voor meer informatie.

 

NB: Ik ben een contractvrije / vrijgevestigde therapeut die wel lid is van bovengenoemde erkende beroepsverenigingen. Dit betekent:

  • Volledige privacy van uw gegevens. Verzekeringen hebben géén recht op inzage in uw dossiers.
  • Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.
  • U betaalt uw facturen direct aan mij en dient de nota zelf in bij de verzekeraar waar u uw aanvullende pakket bij heeft afgesloten. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.
  • Ik neem jaarlijks deel aan nascholing / bijscholing en intervisie ter bewaking van de kwaliteit en omdat ik graag op de hoogte blijf en getraind wordt in de nieuwste en meest werkzame methodieken.