De 5 Natuurgerichte Principes

Werken volgens de 5 Natuurgerichte Principes

De 5 natuurgerichte principes zorgen ervoor dat wij als therapeut onze cliënten op een holistische wijze benaderen. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze 5 principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige 4 principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke rangschikking naar prioriteit: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 

1 – De basis – Energie 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Als een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

We checken in de praktijk de energie potentie en speuren naar mogelijke blokkades om daar vervolgens ruimte in te brengen.

Analyse methoden: Bio-resonantie analyse, Levend Bloed Analyse (kwaliteit bloedplasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen), vit D test, vit K test, HB test, Kinesiologie

Behandelmethodieken – gericht op de lichamelijke, emotionele en mentale energie: Orthomoleculaire middelen, Hypnotherapie, Journey methode (checken en behandelen emotionele en mentale energie), Healing, EMDR, EFT, TAT, etc.

 

2 – Prikkeloverdracht 

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

We checken in de praktijk de mate van prikkeloverdracht en speuren naar eventuele blokkades om daar vervolgens ruimte in te brengen.

Analyse methoden: Bio-resonantie analyse, Levend Bloed Analyse (kwaliteit bloedplasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen), Vit D test, vit K test,  HB test, Kinesiologie

Behandelmethodieken – gericht op de lichamelijke, emotionele en mentale energie:
Stimuleren bloedstroom (Bemer, Bio-resonantie). Stimuleren zenuwstelsel (Bemer, Bio-resonantie, Journey, Hypnotherapie, EMDR, EFT, Healing, TAT, Kinesiologie, Mindfulness, Orthomoleculaire middelen), etc.

 

3 – Drainage 

Onze moderne manier van leven en deze hectische maatschappij belasten ons lichaam regelmatig met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Als de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

We checken in de praktijk het vermogen tot draineren en speuren naar eventuele blokkades om die vervolgens te helpen deblokkeren.

Analyse methoden: Bio-resonantie analyse, Levend Bloed Analyse (kwaliteit bloedplasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen), Vit D test, HB test, Kinesiologie

Behandelmethodieken:  Stimuleren drainage: Bemer – PEMF, Bio-resonantie, Orthomoleculaire middelen en, indien relevant, emotioneel psychische methoden ter deblokkering, etc.

 

4 – Voeding 

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam de verkeerde voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze verkeerde en belastende voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

Analyse methoden: Bio-resonantie analyse, Levend Bloed Analyse (kwaliteit bloedplasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen), vit D test, HB test, vit K test, Kinesiologie

Aanpassing voedingswijze: afgestemd op klachten patroon en oorzaken van de problematiek: informeren, documentatie en instructies meegeven, Orthomoleculaire middelen, emotionele en mentale voeding optimaliseren / herstellen: Evolutiepsychologie, Hypnotherapie, Journey, etc.

 

5 – Psyche 

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Blokkades in Psyche opsporen en deblokkeren: Psyche activeren als ‘partner’ in het genezingsproces, eventueel ouders en/of partners informeren en betrekken bij processen,

Behandelmethodieken: Deblokkeren dmv EMDR, EFT, TAT, Journey methode. Psyche ondersteunen door de juiste voeding / orthomoleculaire middelen. Inzetten van de Bemer ter activatie van het zenuwstelsel.

 

De som van al deze 5 natuurgerichte principes leidt tot een betere gezondheid en levenskunst!

DutchEnglishGerman