Visie True Insight

Waarachtig en Wezenlijk Inzicht

True Insight staat voor het streven naar Waarachtig en Wezenlijk Inzicht dat uiteindelijk kan helpen je te bevrijden van fysieke, emotionele en mentale verstoringen. Zo kun je worden wie je werkelijk bent.

In dit wordingsproces kunnen eeuwenoude wijsheden en de nieuwste helende methodieken je ondersteunen. Jezelf bevrijden van je fysieke, emotionele en mentale verstoringen leidt tot een blijvende heling, een diepe innerlijke vreugde, tot vrijheid en speelsheid.

Het ware inzicht in de universele wetmatigheden van het leven maakt je vrij van wat in India ‘Maya’ genoemd wordt: de illusie van de schijn-werkelijkheid. Geloven in de waarachtigheid van Maya, de illusie, is de werkelijke oorzaak van ons lijden. Als je dat door hebt dan kun je nog wel geraakt worden door pijn maar deze pijn houdt je niet meer gevangen want in het zelfde moment kun je de illusie van deze pijn zien. Want pijn wordt veroorzaakt door het verhaal dat je jezelf over de pijn verteld. En het is je verhaal dat je gevangen houdt, niet de pijn of de omstandigheden of de personen. Als je dit verhaal los kunt laten blijft er niets anders over dan pure vreugde, totale vrijheid, overgave aan het Leven, baden in licht en liefde. Dit is wat bedoelt wordt met spiritualiteit. Het spirituele leven wordt een spel dat je speelt vanuit een diep besef van de inhoud, in contact met alles wat leeft, met het hele universum. Deze manier van leven kun je toepassen in al je levensgebieden: je manier van voeden, toepassing van methoden van genezing, je algehele levenswijze, je manier van werken, opvoeden etc..

Mijn eigen levenspad kenmerkt zich door de zoektocht naar deze spiritualiteit, dit diepe inzicht in het leven, op zoek naar de bevrijding van het lijden van het bestaan. En op zoek naar genezing van fysieke klachten en trauma. Een van mijn diepste verlangens is mensen de mogelijkheid te bieden mee te lopen op dit pad en samen met mij deze vrijheid en gezondheid te leren herkennen in zichzelf en mogen gaan ervaren in hun dagelijkse leven.

De visie van True Insight steunt op de Universele Visie en is daardoor onafhankelijk van welke religie dan ook. Tegelijkertijd sluit de Universele Visie geen enkele religie buiten en kan iedere religieuze stroming er herkenning in vinden. Klik hier voor meer informatie over de Universele Visie.